Gud fortæller de troende en lignelse om Faraos hustru, der bad:
“Herre! Byg mig et hus hos Dig i Haven
og frels mig fra Farao og hans misgerninger og fra de uretfærdige.”
Og om Maria, Amrans ærbare datter.
Vi blæste af Vor ånd i det, hun bar i sit skød. Hun vidnede
om sandheden i Herrens ord og i Hans åbenbaringer,
og hun var én af Guds oprigtige tjenere. (Koranen 66:11-12)

I ovenstående passage er der tale om to ud af fire kvinder, der i islamisk tradition går under betegnelsen “De fire perfekte kvinder”:

  • Faraos gudfrygtige hustru Assia, der – skønt hun var gift med den ugudelige, arrogante Farao – ydmygt holdt fast i sin tro, reddede Moses i kurven og opfostrede ham.
  • Jomfru Maria, Jesus’ moder.
  • Profeten Muhammads første hustru gennem femogtyve år, Khadijah, der stod ham bi under forfølgelse og tortur i Mekka efter hans kaldelse til profet.
  • Profetens yngste datter, Fatima, der var gift med Profetens fætter Ali og ved ham mor til Profetens børnebørn Hassan og Hussain.

© Aminah Tønnsen, november 2006