Det kan være svært at vælge blandt de mange koranoversættelser. For mig personligt har det været Abdullah Yusuf Alis smukke oversættelse fra 1934, der gav mig mit første indtryk af Koranen, og hvis fodnoter og krydshenvisninger til både Koranen og Bibelen har været mig en uvurderlig hjælp i de første mange år som muslim.
Abdullah Yusuf Alis koranoversættelse er i mange år blevet genoptrykt af forskellige organisationer i faksimile-udgaver, dvs. som fuldstændige kopier af den første udgave.
Dog skal man være opmærksom på, at konservative kræfter efter Yusuf Alis død har manipuleret med senere genoptryk af oversættelsen. Ikke kun udelader man i mange tilfælde Yusuf Alis navn, men originaludgavens ”God” og ”the Lord” er konsekvent blevet erstattet med ”Allah”, og jeg vil absolut anbefale, at man sørger for at få fat i hans oprindelige oversættelse i stedet for den posthumt ”reviderede”. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at Yusuf Ali helt bevidst har valgt at bruge de engelske betegnelser ”God” og ”the Lord”, som passer så fint til hans lidt gammeldags, religiøse sprog.
Ydermere har man i fodnoterne til 24:2, der handler om kønsligt samvær udenfor ægteskab, i forlængelse af Yusuf Alis egen note tilføjet, at den i Koranen nævnte straf (100 slag) kun omhandler ugifte personer, medens straffen for gifte personer ifølge Profetens sunna (sædvane) er stening til døde. Og uden at gøre opmærksom på, at der er tale om en senere redaktionel tilføjelse og uden så meget som at sætte tilføjelsen i parentes.
Man har endvidere fjernet oversætterens forord med mange nyttige informationer.
Det eneste positive ved den foretagne revidering er, at man har ændret versnummereringen de steder, hvor Yusuf Ali oprindelig brugte sin helt egen versinddeling, så den nu er i overensstemmelse med Kairo-udgaven fra 1924.

Om Yusuf Alis liv og levned.

© Aminah Tønnsen, 2016