– filosof og idéhistoriker

Mohammed Arkoun er kendt som radikal kritiker af islamisk ortodoksi og forbillede for mange yngre reformtænkere.
Mohammed Arkoun fascinerede mig i forbindelse med et symposium på Århus Universitet i 1984 i første omgang med sit smukke, formfuldendte fransk. Under en mindre forelæsning for et hold studerende dagen derpå bed jeg især mærke i tre ting:
1) At religion og fornuft ikke kan adskilles. 2) At Koranens arabiske tekst er hævet over alt, hvad mennesker har sagt og skrevet – også over islamisk ret (fiqh). 3) Og at udlægninger og fortolkninger ændrer sig med tiden.

 

Foundation Mohammed Arkoun for Peace between Cultures

  • L’Islam hier-demain. Paris 1978, 1982.
  • Lectures du Coran. Paris 1982.
  • Essais sur la pensée islamique. Paris 1973, 1984.
  • Pour une critique de la raison islamique. Paris 1984.
  • Ouvertures sur l’islam. Paris 1992. (Rethinking Islam. 1994)
  • Rethinking Islam Today i KURZMANN 1998, 205-221.
  • ABC de l’Islam. Pour sortir des clôtures dogmatiques. Paris 2007.

Om Mohammed Arkouns liv og tænkning:

© Aminah Tønnsen, september 2016