Abdullahi Ahmed An-Na’im oversatte (efter at være emigreret fra Sudan til USA) sin mentor Mahmoud Mohamed Tahas omstridte bog The Second Message of Islam til engelsk og har i sin egenskab af juraprofessor videreført Tahas arbejde med at modernisere traditionel islamisk ret.

Personal Website

Abdullahi Ahmed An-Naim: