– historiker og befrielsesteolog

Mohamed Talbi er også en af de tænkere, der bekræftede mine egne refleksioner på mange områder. Især en lille bog om Koranens universelle, åbne og inkluderende karakter (Talbi 2002) har gjort dybt indtryk på mig. Hans gentagne insisteren på mangfoldighed og på den enkeltes frihed og ret til at definere sit personlige trosforhold, foruden hans modstand imod ”teologisk totalitarisme”, har skaffet ham mange fjender. Respekten for medmenneskets frie valg og opfordringen til at tage sagen i egen hånd og befri sig selv i stedet for passivt at vente på at blive befriet af andre er højaktuel over alt i verden af i dag.

Om Guds 99 navne:
Rahman og rahim udspringer af samme konsonantrod (r-h-m). Ord dannet ud af denne konsonantrod har mange betydninger, såsom: have medynk, udvise barmhjertighed, dø i barselsseng, livmoder, slægtskab, medfølelse, nåde og almisse, dvs. alt sammen ord, der er forbundet med en moderlig kærlighed, der giver liv til en skabning.
Flere nyere tænkere understreger i deres tolkning af rahman og rahim betydningen skød/livmoder: Mohamed Talbi (f. 1921) skriver: ”rahman og rahim forekommer 329 gange i Koranen. De udspringer af samme konsonantrod (r-h-m), der henviser til kvindens skød/livmoder: rahim. Gud er universets livmoder,[1] og Han elsker Sine skabninger med moderlig kærlighed.” (Talbi 2002, 37 i Tønnsen 2014, 180)

Mohamed Talbi har med årene tillagt sig en mere konfronterende stil og fremsætter ind i mellem kontroversielle udsagn, som da han i februar 2015 i forskellige medier udtalte, at Koranen ikke forbyder indtagelse af alkohol (som det ellers er den gængse fortolkning), men blot fraråder indtagelse af alkohol – en udtalelse, der resulterede i dødstrusler.
Der ligger flere interviews med Mohamed Talbi på nettet, bl.a. denne fra 2015 på MEMRI TV, hvori han undsiger enhver hadith, der strider imod Koranens vejledning.

© Aminah Tønnsen, september 2016

[1] At betegne Gud som ”universets livmoder” betyder ikke, at man opfatter Gud som værende af hunkøn, ligesom man ej heller opfatter Gud som værende af hankøn, blot fordi man på mange sprog omtaler Gud i hankønsform. Gud rummer både mandlige og kvindelige egenskaber.