Said Ramadan var svigersøn til Hassan al-Banna, grundlæggeren af Det Muslimske Broderskab i Egypten.
Said Ramadan grundlagde i 1961 Islamic Center i Geneve og udgav i 1961 en lille, men bemærkelsesværdig bog ”Islamic Law, its Scope and Equity”, hvori han på overbevisende måde gør rede for islams universelle karakter og for den åbenhed og pluralisme, der har præget islam i de første tider.
Said Ramadan vender ofte tilbage til, at både Profeten Muhammed og islamisk ret (fiqh) tillader alt af nytte, med mindre det er eksplicit forbudt.
I bogen ”Hvad er en islamisk stat?” (1993, fransk) taler han hovedsagelig om myten om teokratiet, om ledelse af en islamisk stat og om udenrigspolitik – og giver udtryk for holdninger, der ligger langt væk fra, hvad man skulle forvente af en mand med rod i det såkaldte Muslimske Broderskab i Egypten.

WIKIPEDIA om Said Ramadan

Said Ramadans vigtigste bøger:
* Islamic Law. Its Scope and Equity. Geneva: The Islamic Center (1961) 1970.
* Das islamische Recht. Theorie und Praxis. Wiesbaden 1980.
* La Shari’a. Introduction au Droit islamique. Paris: Tawhid (1965) 2001.
* Qu’est-ce qu’un état islamique? Geneva, The Islamic Center 1993.
et 2½-siders resume af bogen

© Aminah Tønnsen, 2016