En mand fandt engang en sommerfugle-kokon*. Han betragtede den regelmæssigt, og en dag opdagede han, at der var kommet en lille åbning i kokonen. Han sad i flere timer og så, hvorledes sommerfuglen forsøgte at kæmpe sin krop ud igennem det lille hul. Pludselig så det ud, som om den ikke længere kom nogen vegne. Manden tænkte, at sommerfuglen var kommet så langt, som den kunne og ikke havde flere kræfter til at komme længere.

Manden besluttede derfor at hjælpe sommerfuglen. Han tog en saks og klippede forsigtigt hullet i kokonen større. Nu kunne sommerfuglen nemt komme frem; men dens krop var svulmet op, og den havde små, visne vinger.

Manden blev ved med at betragte sommerfuglen, fordi han troede, at dens vinger ville blive stærkere og folde sig ud, så de kunne bære sommerfuglens krop. Men intet af dette skete. Sommerfuglen kravlede resten af sit liv rundt med en opsvulmet krop og visne vinger. Den blev aldrig i stand til at kunne flyve.

Hvad manden ikke havde forstået, var, at den lille åbning i kokonen og den kamp, som sommerfuglen skulle igennem for at komme ud igennem den lille åbning, var Guds måde at få fugtighed presset fra sommerfuglens krop ud i vingerne, så at den kunne flyve, lige snart som den kom ud i friheden.

Sommetider er stræben og kamp lige netop det, vi har brug for, i vort liv. Hvis Gud lod os gå igennem livet uden forhindringer, ville det lamme os og gøre os kraftesløse. Vi ville ikke blive så stærke, at vi kunne “flyve” ved egen kraft.

Jeg bad om styrke –
Gud gav mig vanskeligheder at overvinde.

Jeg bad om visdom –
Gud gav mig problemer at løse.

Jeg bad om fremgang –
Gud gav mig intellekt og evner at udvikle.

Jeg bad om mod –
Gud gav mig farer at overvinde.

Jeg bad om kærlighed –
Gud gav mig ulykkelige mennesker at hjælpe.

Jeg bad om gunstbevisninger –
Gud gav mig muligheder.

Jeg fik intet af det, jeg ønskede mig –
jeg fik alt, hvad jeg havde brug for!

Æret være Gud, den fuldkomne skaber. (Koranen 23:14)

© Oversættelse Aminah Tønnsen, august 2003

Fortællingen er hentet fra www.abc.se

* En kokon kaldes også en puppe og er et hylster af fin tråd, som en larve spinder rundt om sig i forbindelse med forvandlingen til et voksent insekt, f.eks. en sommerfugl.