HADIS 1

De troendes øverstbefalende, Abu Hafs Umar Ibn al Khattab, sagde: Jeg hørte Allahs sendebud sige:

“Sandelig bag enhver handling ligger en hensigt, og mennesket vil kun blive belønnet for denne hensigt.”

Bukhari og Muslim


HADIS 3

Ifølge Umar Ibn al Khattabs søn, Abu Abd-ar-Rahman Abdullah, sagde Sendebudet, mens han hørte på det, følgende:

“Islam er bygget på fem søjler: At bevidne, at der kun er en Gud, Allah, og at Muhammad er Hans sendebud. At overholde as-salat, og at betale zakat, at rejse på hadj til huset (i Mekka) og at faste i måneden Ramadan.”

Bukhari og Muslim


HADIS 9

Abu Huraira Abd ar-Rahman Ibn Sakhr sagde: Jeg hørte Allahs profet (måtte Hans fred og barmhjertighed være med ham), sige:

“Undgå hvad jeg har forbudt jer. Gør så meget af det, jeg har beordret jer, som I kan. Det var kun vedvarende ordkløveri samt uoverensstemmelser mellem folkeslagene før jer og deres profeter, som tilintetgjorde dem.”

Bukhari og Muslim


HADIS 11

Ifølge Abu Muhammad al-Hassan udtalte Profeten Muhammad (Allahs fred og barmhjertighed være med ham) følgende:

“Vig bort fra det, der bringer tvivl hos dig, til fordel for det, der ikke bringer tvivl!”

Tirmidhi og Nasai


HADIS 12

Abu Huraira berettede, at han hørte Profeten (Allahs fred og barmhjertighed være med ham), sige:

“En del af det at være en god muslim er at undlade at blande sig i ting, der ikke vedkommer én.”

Tirmidhi


HADIS 13

Ifølge Abu Hamza Ana Ibn Malik, kendt som en af profetens medhjælpere, sagde Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham), følgende:

“Ingen af jer er sandt troende, før end I ønsker for jeres bror, hvad I ønsker for jer selv!”

Bukhari og Muslim


HADIS 15

I en udtalelse af Abu Huraira fremgår det, at Allahs sendebud (fred og velsignelser være med ham), sagde:

“For ham, der tror på Allah og den yderste dag, før god tale eller ti stille.
For ham, der tror på Allah og den yderste dag, vær gavmild over for naboen.
For ham, der tror på Allah og den yderste dag, vær gavmild over for gæsten.”

Bukhari og Muslim


HADIS 16

Abu Huraira (Allah var tilfreds med ham), berettede endvidere:

“En mand sagde til Profeten (Allahs velsignelser og fred være med ham): “Rådgiv mig.” Han sagde: “Undgå vrede.” Manden gentog sin opfordring flere gange, og han sagde: “Undgå vrede.””

Bukhari


HADIS 18

Ifølge Abu Dharr Jundub ibn Junada og Abd Rahman Muadh ibn Jabal, sagde Profeten følgende:

“Frygt Allah hvor I end er, lad en god handling efterfølge en dårlig, for at den må slette den, og opfør jer godt over for folk.”

Tirmidhi


HADIS 20

Ifølge Abu Mas’ud Zuqba ibn Amr al Ansati al Badri, sagde Allahs profet:

“Af de ting folk modtog fra de tidligste profeter er: Hvis I ikke føler nogen skam, så gør, hvad I ønsker.”

Bukhari


HADIS 26

Abu Huraira berettede, at han hørte Allahs sendebud sige:

“Alle leddene i mennesket krop bør foretage velgørende ting hver dag, lige som solen, der daglig står op. At mægle mellem to mennesker er en velgørende handling. At hjælpe en mand med hans læs er en velgørende handling, at hjælpe ham op på det, eller at række ham hans ting derop er en velgørende handling. Et godt ord er velgørende, ligesom ethvert skridt på vejen til bøn er det. At flytte en skadelig genstand væk fra vejen er ligeledes en velgørende handling.”

Bukhari og Muslim


HADIS 27

Wabisa ibn Mabad fortalte følgende: Jeg kom til Profeten (Allahs fred være med ham), og han sagde:

“Du er kommet for at spørge om retskaffenhed?” Jeg svarede: “Ja.” Han sagde: “Søg i dit hjerte. Retskaffenhed er det, som beroliger sjælen, og det som giver hjertet ro. Forsyndelser er det, som bølger i sjælen og skubbes frem og tilbage i brystet til trods for, at folk har givet dig deres billigelse.”

Muslim


HADIS 30

Ifølge Abu Thalaba al Khushani Jurthum ibn Nashir sagde Profeten (fred være med ham):

“Allah den Ophøjede har fastsat obligatoriske pligter, så forsøm dem ikke. Han har fastsat visse grænser, så overskrid dem ikke. Han har forbudt visse ting, så afhold jer fra dem. Hvad angår visse ting, som Han er forblevet tavs overfor, så vid, at det er på grund af barmhjertighed over for jer, ikke glemsomhed. Derfor stræb ikke efter dem.”

ad-Daraqutni


HADIS 34

Abu Said al-Khudri sagde: “Jeg hørte Profeten (Allahs fred være med ham), sige:”

“Hvem som helst der ser en ond handling blive begået, bør ændre den med sin hånd. Såfremt det ikke er muligt for ham, da med sin tunge. Kan han heller ikke det, da i sit hjerte – og dette er den svageste form for tro.”

Muslim


HADIS 35

Abu Huraira udtalte: Allahs profet sagde:

“Misund ikke hverandre. Skru ikke priserne i vejret over for hinanden. Had ikke hverandre, vend jer ikke bort fra hverandre, og underbyd ikke hinanden, men vær jer selv.
Og Allahs tjenere! Brødre! Muslimen er en anden muslims bror, han hverken undertrykker ham eller svigter ham, han lyver ikke over for ham, og han ringeagter ham ikke. Fromhed er lige her!” Og han pegede på sit bryst tre gange. “Rigelig ondskab er det, når et menneske ringeagter sin muslim bror. En muslim i sin helhed er urørlig for en anden muslim, både hans blod, hans ejendom og hans ære.”

Muslim


Uddrag af: 
Imam an-Nawawi: FYRRE HADIS (overs. Omar Louborg)
Da’wa Bogforlag og Scientific Research House 1981.

OBS: Det hedder i forordet til bogen bl.a.: “Af praktiske hensyn er fortæller-leddene kortet af til kun at omfatte de vigtigste af hvert enkelt hadis.”

Skrivemåden “hadith” er den mest almindelige; men jeg har valgt at bibeholde Omar Louborgs skrivemåde “hadis” (oversætteren).

 Udvalg Aminah Tønnsen, marts 2011