Hvad er en martyr?

”Den lærdes blæk er mere helligt end martyrens blod”

skal Profeten Muhammad have sagt, og intetsteds opfordrer Koranen menneskene til bevidst at søge døden for sig selv eller andre – snarere tværtimod. Livet er en gave fra Gud, som menneskene skal værne om på alle måder.
Menneskene skal vidne om deres tro, om Guds storhed og sandhed. Et vidne hedder på arabisk shahid og har samme konsonant-rod som shahada, trosbekendelse eller vidnesbyrd (sh-h-d). Et vidne er en person, der aktivt og engageret virkeliggør troen i sin stræben efter at tjene Gud og det fælles bedste. Et aktivt engagement er sjældent omkostningsfrit, og man skal være forberedt på, at man i yderste konsekvens må betale med sin personlige frihed eller med selve livet. Man kan ikke forvente, at staten kan beskytte en imod ekstremister og galninge.
Men selvom hverken Koranen eller Profeten Muhammad har opfordret til at aktivt at søge martyriet, og på trods af, at begrebet jihad først og fremmest omhandler den personlige stræben og stræben for et retfærdigt samfund, foruden en kamp for at forsvare sig imod udefra kommende angreb – har der sideløbende udviklet sig en forståelse af martyriet som en hellig handling, som det ultimative, absolutte vidnesbyrd, hvor martyrerne gør sig fortjent til den højeste belønning hos Gud.
Derfor hærges verden i disse år af selvmords- og terroraktioner begået af muslimer, der på denne drastiske måde ønsker at gøre opmærksom på social og politisk uretfærdighed rundt omkring i verden. Deres handlinger kan på ingen måde retfærdiggøres ud fra Koranen, og mange enkeltpersoner og organisationer tager da også jævnligt afstand fra sådanne u-islamiske handlinger.
Martyriet forherliges især inden for shia-islam, hvor lidelse spiller en langt større rolle end inden for sunni-islam. Shia-muslimer hædrer eksempelvis Profeten Muhammads datterssøn Hussain som den største martyr. Han faldt i 680 i slaget på Kerbela-sletten i kamp imod sunni-muslimerne og er blevet symbol på lidelsen for troens sandhed.
Hussains martyrium mindes hvert år (især i områder, hvor flertalsbefolkningen er shia-muslimer) de første 10 dage i muharram, den første måned ifølge den islamiske kalender med passionsspil og optog, hvor mænd og store drenge pisker sig selv til blods med svøber med jernringe for på egen krop at føle Hussains lidelser.

Ovenstående er taget fra “Tror muslimer at jorden er flad? 100 spørgsmål om islam i det 21. århundrede” (Tønnsen 2006, spørgsmål 59).

© Aminah Tønnsen, 2006

Se mere i TEMA: Terrorisme