– filosof og eksistentialist

I mange af den franske filosof Abdennour Bidars fortællinger om hans egen spirituelle udvikling, har jeg kunnet genkende min egen rejse. Eksempelvis skriver han et sted:
”Troen skal ikke tilsidesættes eller afvikles, men vendes indad, så den ikke styrer det ydre, men det indre. Troen skal ikke være en kollektiv lov, der gør sig gældende hos alle på samme måde, og hvis indhold én gang er fastlagt af nogle få jurister eller tænkere. Troen skal være en personlig lov, hvis indhold hvert individ fastsætter i forhold til sin sjæl og samvittighed, og som individet forpligter sig over for sig selv til at overholde. Også her går friheden hånd i hånd med et grundlæggende krav … Det betyder, at hver eneste muslim med jævne mellemrum skal gå i intens dialog med sig selv og reflektere over sine egne spirituelle behov, der kan variere hen ad vejen.” (Bidar 2004, 62)

Bibliografi:

Om Abdennour Bidars liv og tænkning:

© Aminah Tønnsen, september 2016