– honorarkonsul og imam

I begyndelsen af 1990’erne korresponderede jeg med Abdullah Borek, mens han var formand for Deutsche Muslim-Liga e.V. i Hamborg. Jeg oversatte en del artikler fra hans ”Rundbrief der deutschen Muslim-Liga” – ligesom også fra ”Al-Islam, Zeitschrift von Muslimen in Deutschland”, udgivet af Ahmad von Denffer i München.
Fælles for de to tidsskrifter var, at de behandlede tidstypiske, etiske emner så som abort, dødshjælp, organtransplantation, dødsstraf, syndefald, homoseksualitet og frafald fra islam. Alt sammen emner, som i 1990’erne og 00’erne stort set ikke blev behandlet på danske såkaldt islamiske hjemmesider, hvor man var mere optaget af de islamiske ritualers korrekte udførelse og af, hvad der var haram og halal.
I Abdullah Borek fandt jeg en åndsfælle i min kritiske tilgang til blandt andet hadith-litteraturen, til retsskolerne og til begreberne dar ul-harb og dar ul-islam.
Jeg udgav deres artikler i tidsskriftet ISLAM – FRED & HARMONI som jeg udgav og redigerede i årene 1990-1994, og jeg holdt dem løbende orienteret om reaktionerne på deres artikler. Vi var jo lidt i samme båd: alle tre etniske europæere, der som voksne havde valgt islam, og som var gået aktivt ind i arbejdet med at skabe dialog og bygge bro.
Abdullah Borek har ydet en enestående pionerindsats i forbindelse med at udbrede kendskabet til, hvorledes islam kunne praktiseres på en fornuftig måde under de aktuelle omstændigheder. Han blev i 1998 tildelt den højeste tyske orden, Bundesverdienstkreuz, for sin utrættelige indsats.

Deutsche Muslim-Liga e.V.
– en organisation stiftet i 1952 som platform for tysktalende, etnisk tyske muslimer.

Abdullah Borek:

© Aminah Tønnsen, september 2016