NYHED:
Koranen – kvinder og køn.
Et opgør med århundreders vanetænkning

          NØGLEN til at forstå Koranen

          Reform muslim (DR P1 interview m. Aminah Tønnsen)


Tegningekrise (2016)

COP15 – Muslim responsibility for God’s creation

          SENESTE bidrag til debatten:

Koranen kommer med fred
Weekendavisen 11. februar 2022

Muhammedkrisen handlede ikke om ytringsfrihed,
men om manglende dannelse og pli
Berlingske 19. januar 2022

Læs Koranen med hjerte og forstand
Berlingske 25. juli 2021

Om at fortolke Koranen ind i samtiden
Berlingske den 16. juli 2021

Forandringen skal komme fra muslimerne selv
Kristeligt Dagblad 19. juni 2020

          SE flere debatindlæg HER

SENEST her på siden:
Barnebrude og børneægteskaber i islam og i verden
Islams første feminister
Livets hellighed: du må ikke slå ihjel


islamstudie.dk
giver – med henvisning til Koranen samt til klassiske og nyere teologer og tænkere – et bud på, hvorledes kernen og ånden i Koranens budskab og vejledning kan efterleves i Vesten; hvorledes det kan berige vor egen og vore medmenneskers dagligdag og hjælpe os til – i fællesskab – at skabe et retfærdigt, trygt og godt samfund.

Verden er i bevægelse. Ca. 40% af verdens muslimer lever i dag som mindretal blandt ikke-muslimske majoritetsbefolkninger. Ligesom islam i de forgangne århundreder har tilpasset sig mange forskellige kulturer, skal den nu tilpasse sig og praktiseres i Vesten. Det er nødvendigt at kende fortiden for at forme fremtiden – ligesom det også er nødvendigt at bruge det intellekt, Gud har skænket os, til at skabe harmoni og balance mellem vor tro og det pulserende liv omkring os.

Rundt omkring i den såkaldt islamiske verden har kulturelle traditioner, overtro og persondyrkelse mange steder trængt troens virkelige kerne i baggrunden. Andre steder misbruger religiøse og politiske ledere massernes uvidenhed i egen interesse og forvansker islamiske principper til ukendelighed.

Vi lever i et land, hvor den ytrings- og trosfrihed, der burde være en selvfølge i ethvert virkelig islamisk samfund, giver os mulighed for at finde tilbage til den grundlæggende kerne i Koranens budskab. Som troende er vi forpligtet på Guds ord/Koranen – ikke på menneskeskabte fortolkninger, der er blevet til i andre tidsaldre og under ganske andre omstændigheder. Vi gør både islam, os selv og vore børn en kæmpe bjørnetjeneste, hvis vi stædigt fastholder nedarvede fortolkninger uden skelen til tidernes skiften.

ISLAMISK STUDIEBOGSSAMLING blev oprettet i 1973 af Khadijah Bjerring, Odense, med det formål at samle og registrere litteratur om islam – skrevet af muslimer – på europæiske sprog.

ISLAMISK STUDIEBOGSSAMLING udgav i 1976 et lille fotokopieret hæfte “Muhammad og immigrationen”. Det blev den spæde begyndelse til et uvurderligt stykke pionerarbejde i form af en række udgivelser om islam på dansk skrevet af danske muslimer samt enkelte oversættelser – i en tid, hvor kristne missionærer og orientalister nærmest syntes at have monopol på at fremlægge og fortolke islam.

ISLAMISK STUDIEBOGSSAMLING (forlag & bogsamling) blev ved årsskiftet 1987/1988 overdraget Aminah Tønnsen, Risskov v. Århus, til videreførelse.

ISLAMISK STUDIEBOGSSAMLING har i alle årene arbejdet uafhængigt af de etablerede islamiske organisationer. Det har givet os frihed til ind i mellem at fremsætte både udfordrende og kontroversielle synspunkter. Vi prøver med vore udgivelser at give både muslimer såvel som ikke-muslimer et mere nuanceret billede af islam, end nyhedsmedierne gør. Vi afviser enhver form for ekstremisme og søger at fremme billedet af islams inderste væsen: en fredens religion, en dynamisk og rummelig tro og livsforståelse, der opfordrer sine tilhængere til at være aktive, velfungerende og ansvarsbevidste samfundsborgere. Og vi håber gennem vore aktiviteter at være med til at bygge bro og skabe bedre forståelse og respekt mennesker imellem.

Henvendelse til ISLAMISK STUDIEBOGSSAMLING kan ske via

islamstudie(a)info.dk eller aminah(a)email.dk

Se endvidere forfatter Aminah Tønnsens hjemmeside www.aminahtonnsen.dk med link til mange af hendes kronikker, artikler og kommentarer samt omtale af hendes bøger og bidrag til undervisningsmaterialer. Du kan endvidere læse om hendes baggrund og bestille foredrag.